Przyłącza wodno-kanalizacyjne

Realizacja przyłączy wody i kanalizacji do Twojego domu

Przyłącza wod-kan na terenie powiatu piaseczyńskiego

Nasze realizacje wykonujemy głównie na terenie powiatu piaseczyńskiego (Piaseczno, Konstacin-Jeziorna, Lesznowola, Tarczyn, Nadarzyn, Góra Kalwaria) i okolicznych miejscowościach. Doprowadzenie wody miejskiej sieci czy przyłącze kanalizacyjne to przede wszystkim komfort dla właściciela nieruchomości lub osoby zarządzającej, dzięki czemu utrzymanie gospodarstwa domowego czy przestrzeni gospodarczej  jest znacznie łatwiejsze i tańsze - brak konieczności serwisowania pomp czy częstego zamawiania wywozu nieczystości.

Przyłącza wodne i kanalizacyjne w Piasecznie, Lesznowoli i Konstancinie
Przyłącza kanalizacyjne Piaseczno

Proces przyłącza do sieci wodociągowej może rozpocząć się jeszcze przed rozpoczęciem budowy, dzięki czemu można korzystać z wody w sposób niezakłócony już od początku wszelkich niezbędnych prac. 

 

 

Krok po kroku

Przyłącze wodno-kanalizacyjne do domu

 

Aby posiadać podłączenie do sieci wodociągowej do swojego domu konieczne jest złożenie wniosku o określenie warunków technicznych, w lokalnym zakładzie wodociągowym. Dodatkowo jeśli przyłącze będzie przebiegało przez inne działki – konieczne są również zgody tychże właścicieli.  W każdej gminie działają inne podmioty tzn. w Piasecznie jest to Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, w Konstancinie Zakład Gospodarki Komunalnej, w Lesznowoli to Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne, a Nadarzynie Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn.


Operator w ciągu 21 dni, a często dużo szybciej, wydaje warunki przyłączenia do sieci wodociągowej, dzięki czemu kolejnym krokiem jest projekt wykonany przez firmę zajmującą się projektowaniem instalacji sanitarnych, w którym zawarte są niezbędne dokumenty. 

W tym wypadku polecamy skontaktować się najpierw z Nami – w zależności od miejsca inwestycji zaproponujemy odpowiednie biuro.

Po otrzymaniu projektu i złożeniu go do siedziby przedsiębiorstwa – można przystąpić do prac związanych z przyłączem wodno-kanalizacyjnym na danej działce. W zależności od złożoności prac, długości przyłącza czy pogody – proces ten trwa przeważnie kilka dni, jednak przy większych inwestycjach jak podłączenie do sieci gazowej osiedla, może to być dłuższy czas. 

W trakcie wykonywania przyłącza należy zgłosić odbiór do lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego, aby sprawdzić poprawność wykonanych prac, jednak jest to proces, którym w pełni zajmuje się wykonawca przyłącza.

Ostatnim krokiem jest podpisanie umowy.

Z wszelkimi formalnościami dotyczącymi całego procesu jesteśmy w stanie pomóc od początku do końca dlatego serdecznie zachęcamy do kontaktu.

 

Kontakt

[email protected]

INKO Aleksandra Łabędzka
Królewska 169B, 05-502 Bogatki
NIP 1181641067
REGON 386281741

Call Now Button